UCHWAŁA NR 89/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania nowego regulaminu przyznawania odprawy pośmiertnej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje zespół ds. opracowania nowego regulaminu przyznawania odprawy pośmiertnej w składzie:

- lek. Janusz Betlej – przewodniczący,
- dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor,
- dr n. med. Robert Gwinner,
- lek. Grzegorz Kołodziej,
- dr n. med. Klaudiusz Komor,
- dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk,
- radca prawny Dorota Godlewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland