Uchwała nr 16/VIII/2021
Okręgowej Komisji Wyborczej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych oraz określenia liczby mandatów w rejonach wyborczych Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

 


Osobowy skład Rejonów Wyborczych IX kadencji w następujących rejonach wyborczych

 

Każda lista wyborcza zatytułowana jest w następujący sposób:
Symbol K9 oznacza kadencję dziewiątą, następnie numer porządkowy rejonu wyborczego oraz pełna nazwa tego rejonu.

W każdej z list pierwsza rubryka oznacza liczbę porządkową, druga nazwisko i imię lekarza lub lekarza dentysty, w trzeciej litera L – oznacza lekarza a D – oznacza lekarza dentystę, w ostatniej czwartej rubryce znajduje się numer prawa wykonywania zawodu.

 

Rejony wyborcze

Lp. Numer Rejonu wyborczego Nazwa
1 K 9.1 - pobierz BCO – SM Szpital Miejski w Bielsku-Białej ul.Wyspiańskiego
2 K 9.2 - pobierz Szpital Pediatryczny Bielsko-Biała + Bielskie Pogotowie Ratunkowe
3 K 9.3 - pobierz BCO - SM Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej ul.Wyzwolenia
4 K 9.4 - pobierz Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej + Lekarze – Szczyrk, Buczkowice, Godziszka, Meszna
5 K 9.5 - pobierz Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
6 K 9.6 - pobierz SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej + SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego
7 K 9.7 - pobierz Emeryci lekarze dentyści
8 K 9.8 - pobierz Emeryci lekarze medycyny
9 K 9.9 - pobierz Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od A do Ł
10 K 9.10 - pobierz Lekarze dentyści miasto Bielsko-Biała od M do Z
11 K 9.11 - pobierz Lekarze dentyści powiat bielski
12 K 9.12 - pobierz Lekarze medycyny miasto Bielsko-Biała I
13 K 9.13 - pobierz Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała I
14 K 9.14 - pobierz Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała II
15 K 9.15 - pobierz Lekarze – NZOZ Bielsko-Biała III
16 K 9.16 - pobierz Szpital Opieki Długoterminowej BZL-R w Jaworzu + praktyki prywatne + ośrodki zdrowia (Jaworze + Jasienica + Rudzica + Świętoszówka)
17 K 9.17 - pobierz Szpital Cieszyn
18 K 9.18 - pobierz Lecznictwo Otwarte powiat Cieszyn
19 K 9.19 - pobierz Lekarze dentyści powiat cieszyński
20 K 9.20 - pobierz Lekarze Gminy Andrychów
21 K 9.21 - pobierz Wadowice – powiat w tym ZZOZ Wadowice + małe ośrodki zdrowia (bez Andrychowa)
22 K 9.22 - pobierz Lekarze dentyści – Wadowice + Sucha Beskidzka
23 K 9.23 - pobierz ZOZ Sucha Beskidzka
24 K 9.24 - pobierz Pozostali lekarze i lekarze emeryci z Suchej Beskidzkiej
25 K 9.25 - pobierz Szpital Żywiec Inter Health Canada
26 K 9.26 - pobierz Lekarze i lekarze emeryci Żywiec
27 K 9.27 - pobierz Lekarze POZ powiat żywiecki
28 K 9.28 - pobierz Lekarze dentyści powiat żywiecki
29 K 9.29 - pobierz Szpital Oświęcim
30 K 9.30 - pobierz Lekarze lecznictwa otwartego powiat oświęcimski
31 K 9.31 - pobierz Lekarze Kęty
32 K 9.32 - pobierz Lekarze dentyści powiat oświęcimski bez Kęt
33 K 9.33 - pobierz Lekarze dentyści Andrychów + Kęty
34 K 9.34 - pobierz Lekarze miasto Bielsko-Biała II
35 K 9.35 - pobierz Lekarze powiat cieszyński
36 K 9.36 - pobierz Lekarze powiat oświęcimski
37 K 9.37 - pobierz Lekarze powiat bielski
38 K 9.38 - pobierz Lekarze powiat wadowicki
39 K 9.39 - pobierz Lekarze powiat żywiecki
40 K 9.40 - pobierz Wspólny Cel
41 K 9.41 - pobierz Lekarze POZ powiat bielski i cieszyński oraz miasto Bielsko-Biała

 

Pobierz:

Wniosek o zmianę rejonu wyborczego

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland