W związku z Państwa pytaniami i wątpliwościami na ostatnim szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych, udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

Czy policji należy udostępniać dokumentację medyczną?

Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej, ponieważ nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do dokumentacji medycznej wyszczególnionych w art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524). Od tej reguły istnieją jednak następujące wyjątki:

  1. Policja ma prawo do dokumentacji medycznej, gdy jest organem zlecającym badania medyczne.

W myśl §5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 2012 r. sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję należy wydać Policji zaświadczenie lekarskie dotyczące osoby, która na wniosek tego organu jest poddawana badaniom medycznym (np. badanie przed umieszczeniem osoby do wytrzeźwienia).

  1. Policji należy wydać dokumentację, jeżeli posiada nakaz wydania dokumentacji medycznej wydany przez sąd lub prokuratora.

Sąd i prokurator mają prawo uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta oraz mogą wystąpić do podmiotu medycznego o udostępnienie jej w formie: wyciągów, odpisów lub kopii, a także oryginałów. Do odbioru dokumentacji mogą zostać upoważnieni przez prokuratora bądź sąd funkcjonariusze policji. Funkcjonariusze policji wykonują wtedy swoje zadania na podstawie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2067). Prawo do uzyskania dokumentacji medycznej w tym przypadku wynika z art. 15 k.p.k., który stanowi ogólną zasadę udzielania pomocy organom ścigania. Szpital we wskazanej powyżej sytuacji powinien przekazać kopię dokumentacji medycznej pacjenta, nawet jeżeli nie został zakończony proces leczenia.

 

Czy można udzielać Policji informacji o stanie zdrowia pacjenta i w jakim zakresie?

Policja o udzielenie informacji na temat pacjenta, może zwrócić się na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz. 2067). Zakres udzielonych informacji nie obejmuje uzyskania dokumentacji medycznej w jakiejkolwiek formie przewidzianej przepisami prawa. Udzielone informacje mogą jedynie dotyczyć faktu, że pacjent został przyjęty na oddział, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie z jego udziałem czynności, czy posiada obrażenia, jaka jest kategoria obrażeń itp. oraz innych informacji, które są związane bezpośrednio z zabezpieczeniem dowodów.

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland