Szanowni Państwo,

04.05.2019 r. weszły w życie niezwykle ważne zmiany dotyczące szeregu aktów prawnych (mi.in. Kodeksie pracy, Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej). Źródłem nowelizacji jest Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmieniona została również Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 04.05. 2019r. każde pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne, zarówno w formie kopii, jak i odpisu, wyciągu oraz skanu. Poniżej znajduje się link do nowej Ustawy oraz informacji Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącej zmiany w sposobie udostępniania dokumentacji medycznej. Co istotne, po stronie podmiotu leczniczego/praktyki lekarskiej pozostaje obowiązek informowania pacjentów o przysługującym im prawie.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/dokumentacja-medyczna-w-zycie-weszly-wazne-zmiany,661.html

 

Z poważaniem
Inspektor ochrony danych Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Agnieszka Witoszek

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland