Apel 2/IX/2022

poparcia Apelu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21.06.2022r. do posłów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Apel 1/IX/2022

w sprawie: zaprzestania wykluczania lekarzy rezydentów zatrudnionych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przysługującego tym lekarzom uprawnienia do dodatku za wysługę lat.

Uchwała 43/IX/2022

w sprawie: powołania dr n. med. Roberta Gwinnera do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Lekarza Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland