Okręgowy Sąd Lekarski VIII kadencji

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Maria Hałat-Szafran

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Krzysztof Pliszek
 • Lek. dent. Janina Kluczyńska

 

 • lek. Olgierd Borysławski
 • lek. dent. Ewa Fober
 • lek. Jan Franczyk
 • lek. Daniel Jajtner
 • lek. dent. Izabela Karasińska
 • lek. Janina Kocurek-Fordey
 • lek. Paweł Kopeć
 • lek. Rafał Kraus
 • dr n. med. Bartosz Skwarna
 • lek. Marek Sobol
 • lek. dent. Sonia Wolanin
 • dr n. med. Józef Wróbel
 • lek. dent. Dariusz Zinkowski
 • lek. Lidia Zuber-Fabia

edit

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland