Uchwała 9/VIII/2019

w sprawie: powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów na XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland