Wnioski w formie elektronicznej - od 1 kwietnia 2013 r.

 

Jak zarejestrować praktykę lekarską,  dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru?

  1. Na początek założyć konto na stronie RPWDL –Praktyki Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Następnie na adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć aby uaktywnić konto. Ponowne zalogowanie pozwala nam na wejście na strona główna RPWDL i rozpoczęcia dokonywania wpisu jako „nowy wniosek nowa praktyka”. Wybieramy typ nowego wniosku –przy pierwszorazowym wpisie wypełniamy „ nowy wniosek o rejestracje praktyki lekarskiej”.
    Wypełniony wniosek podpisujemy profilem zaufanym ePUAP lub innym podpisem elektronicznym i wysyłamy do organu rejestrowego czyli do Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Należy jednak pamiętać aby do wniosku elektronicznego do zakładki "załączniki" dołączyć potwierdzenie wpłaty.
    W przypadku lekarzy z innych izb lekarskich, należy dodatkowo załączyć dokumenty tj. prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Aby uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu i dokonywać zmian lub wykreśleń w systemie, wypełniamy wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek jest dostępny w menu pod nazwą „jak uzyskać uprawnienia” należy wydrukować i podpisać własnoręcznie a następnie wysłać do Okręgowej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej drogą pocztową lub osobiście bądź zeskanowany wysłać na adres e-maila: praktyki@bil.bielsko.pl
  3. Weryfikacja wniosku przez Beskidzka Izbę Lekarska w Bielsku-Białej.

UWAGA!  
Odesłany wniosek będzie znajdował się w zakładce: wnioski zwrócone, natomiast w zakładce dokumenty będzie podana przyczyna zwrotu wniosku. Najczęściej występujące nieprawidłowości powodujące zwrócenie wniosku to: brak podpisu elektronicznego np. ePUAP, brak załączonych dokumentów, niepoprawne nazwy przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (często mylnie wpisywana jest nazwa podmiotu leczniczego), brak wypełnionych pól np. mail, telefon, adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, polisa ubezpieczeniowa.
Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania  od 1 stycznia 2013 r. nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach), do tego służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. W przypadku gdy w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland