Dla wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów, publikujemy wzór wniosku o udostępnienie pytań egzaminacyjnych LEK, LDEK, PES w trybie dostępu do informacji publicznej oraz wzory odwołań od ewentualnej negatywnej decyzji dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Załączniki:
KK_5MPL_foto1Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (349.3 KB)
KK_5MPL_foto1WZÓR odwołania od decyzji Dyrektora CEM przy wniosku o pytania z LEK lub LDEK lub PES.doc (83.5 KB)
KK_5MPL_foto1WZÓR odwołania od decyzji Dyrektora CEM przy wniosku o pytania z PES.doc (78.0 KB)
KK_5MPL_foto1WZÓR odwołania od decyzji Dyrektora CEM przy wniosku o pytania z LEK lub LDEK.doc (79.0 KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland