Zmiany w prawie

Szanowni Państwo, 04.05.2019 r. weszły w życie niezwykle ważne zmiany dotyczące szeregu aktów prawnych (mi.in. Kodeksie pracy, Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o...

Sposób powoływania i zgłaszania Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)/Inspektora ochrony danych (IOD) do organu nadzorczego.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, powołanie ABI jest uprawnieniem administratora danych osobowych, czyli ADO sam decyduje czy chce powołać ABI. Jeżeli administrator danych skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i powoła administratora bezpieczeństwa informacji, to - zgodnie z art. 46b ust. 1 u.o.d.o. – w ciągu 30 dni od dnia...

Udostępnienia informacji i dokumentacji medycznej Policji

W związku z Państwa pytaniami i wątpliwościami na ostatnim szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych, udzielam odpowiedzi na następujące pytania: Czy policji należy udostępniać dokumentację medyczną? Policja nie jest uprawniona do uzyskania dokumentacji medycznej, ponieważ nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do dokumentacji medycznej wyszczególnionych w art. 26...

RODO ważne pytania

W związku z ostatnim szkoleniem zorganizowanym przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izbie Lekarskiej, dotyczącego zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na kilka pytań, które wzbudziły najwięcej zainteresowania. Które podmioty sektora ochrony zdrowia muszą powołać Inspektora ochrony danych? Zgodnie z art.37 ust.1 pkt c) RODO...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland