Okręgowa Rada Lekarska VIII kadencja

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. dent. Danuta Hajzyk
 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • lek. Radosław Piwowarczyk

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Maciej Skwarna

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Rafał Wiśniowski

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Janusz Betlej
 • lek. Wacław Byrdy
 • lek. Bogdan Fender
 • lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 • dr n. med. Robert Gwinner
 • lek. Artur Hadrian
 • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
 • lek. Jacek Kossowski
 • dr n. med. Andrzej Krawczyk
 • lek. Bogdan Krupnik
 • lek. Marcin Mierzwa
 • lek. dent. Agata Pawluszkiewicz-Wieczorek
 • dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
 • lek. dent. Marek Trafiał
 • lek. Piotr Watoła

edit

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland