Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów: prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po...

Pomoc dla lekarzy / lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin

Pomoc dla lekarzy / lekarzy dentystów z Ukrainy i ich rodzin Допомога лікарям / стоматологям з України та їхнім родинам Помощь врачам / стоматологам из Украины и их семьям Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Okręgowymi Izbami Lekarskimi pragnie zapewnić pomoc i wsparcie lekarzom / lekarzom dentystom z Ukrainy...

Poszukujemy Medyków chcących bezpłatnie udzielić pomocy medycznej na rzecz obywateli Ukrainy

Beskidzka Izba Lekarska wraz z Biurem Senatorskim Agnieszki Gorgoń-Komor Senatora RP prosi o zgłaszanie się lekarzy chętnych bezpłatnie udzielać potrzebnej pomocy lekarskiej uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy, którzy przyjadą do Bielska-Białej. Chętnych prosimy o zgłoszenie swojej gotowości pod numerem 571258275 lub ewentualnie bezpośrednio do Agnieszki (606246796) lub Klaudiusza (608365164)!

Komunikat w sprawie wyboru formy opodatkowania!!! – SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo, termin złożenia wniosku o zmianę formy opodatkowania w przypadku osób, które dotychczas rozliczały się w formie karty podatkowej upływa 20 lutego 2022 r., a nie jak wcześniej – w oparciu o przesłany, błędny jak się okazało, komunikat Ministerstwa Finansów informowaliśmy 20 stycznia 2022 r. Złożenie wniosku w...

Zmiana formy opodatkowania

Zmiany wprowadzone  POLSKIM ŁADEM spowodowały, że część podatników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  podejmie  od 1 stycznia 2022 roku decyzję w zakresie zmiany formy opodatkowania. Poniżej podajemy terminy w jakich należy składać oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku rezygnacji z karty podatkowej,  oświadczenie...

Zespół lekarski “Arytmia” grający od 2 lat poszukuje perkusisty

Zespół lekarski "Arytmia" grający od 2 lat poszukuje perkusisty. Spotykamy się 2 razy w tygodniu. Tworzymy własna muzykę. Poszukujmy osoby zaangażowanej, kreatywnej, towarzyskiej. Posiadamy komfortową salę do ćwiczeń z profesjonalnym studiem nagraniowym na pokładzie. Mamy gotowy materiał do nauczenia się i zagrania. Telefon do kontaktu:  Andrzej Woźniak 697-995-387  

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej aktów wandalizmu, a także chuligańskich napaści skierowanych przeciwko lekarzom dokonywanych przez przeciwników szczepień (jak ostatnie zdewastowanie siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej poprzez umieszczenie na elewacji obraźliwych napisów), prezesi Okręgowych Izb Lekarskich domagają się od władz rządzących jednoznacznego stanowiska popierającego szczepienia przeciw COVID 19 raz...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland