Stanowisko Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej

w Bielsku-Białej.
 

 

Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Izby Lekarskiej ze zdziwieniem i niepokojem przyjęła

informację o liście grupy lekarzy dentystów skierowanym do Szanownego Pana Ministra, który został opublikowany przez portal infoDENT24pl.

Zagadnienia dotyczące rozszerzenia obecnej autonomii, czy samostanowienia lekarzy dentystów w ramach wspólnego samorządu zawodowego wielokrotnie było przedmiotem dyskusji za sprawą usilnych działań niewielkiej grupy lekarzy dentystów. Postulat ten nigdy nie uzyskał aprobaty większości środowiska, co zostało jednoznacznie wyrażone w licznych stanowiskach podjętych przez poszczególne Okręgowe Izby Lekarskie, między innymi ostatnio jako reakcja na interpelację pani poseł Haliny Szydełko. Za jednością samorządu lekarskiego jednoznacznie opowiedział się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy odrzucając poprawki zgłaszane przez delegatów będących zwolennikami rozszerzenia autonomii i rozłamu w obecnych strukturach wspólnej korporacji zawodowej.

W naszej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej współpraca pomiędzy lekarzami i lekarzami dentystami układa się w koleżeńskiej atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania.

W celu poznania opinii naszych Koleżanek i Kolegów na temat obecnych zasad współpracy lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wspólnego samorządu, wśród lekarzy dentystów Beskidzkiej Izby Lekarskiej została przeprowadzona anonimowa ankieta telefoniczna. Na pytanie „Czy uważa Pan/i, że obecna autonomia lekarzy dentystów w ramach wspólnej Izby Lekarskiej jest wystarczająca?” tylko 6% pytanych odpowiedziało „nie”, a zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi „tak”.

W związku z powyższym wyrażamy przekonanie, że list skierowany do Pana Ministra nie reprezentuje woli większości członków samorządu lekarskiego. Skutki ewentualnego podziału samorządu mogą doprowadzić do zaprzepaszczenia dorobku wielu pokoleń lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Stomatologicznej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

 

Załączniki:

KK_5MPL_foto1 Stanowisko Komisji Stomatologicznej

edit

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland