Stanowisko z dnia 09.03.2018

w sprawie projektu stanowiska KS NRL w sprawie wyłączenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej przez lekarzy dentystów prowadzących praktyki lekarskie

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia   22 kwietnia  2016 r.   W związku z pojawiającymi się postulatami zwiększenia ilości punktów na świadczenia stomatologiczne dla lekarzy prowadzących staże podyplomowe lub przyznania punktów dla lekarzy stażystów Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę iż jest bardzo...

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Dziś w dobie wszechwładnego internetu i powszechnej cyfryzacji, gdzie większość komunikacji dbywa się za pomocą wszelkiego rodzaju łącz elektronicznych piszę do Was list. Kiedy czytacie te słowa, mam nadzieję, że mamy piękne polskie babie lato lub początek złotej jesieni, ale moje myśli wybiegają na sam jej koniec, czyli w mroźny...

Sprawozdanie z negocjacji w sprawie zmniejszenia minimalnej liczby godzin świadczenia usług stomatologicznych dla tzw. etatu przeliczeniowego

       W dniu 13 października br. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządu lekarskiego z dyrekcja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Z ramienia NFZ rozmowy prowadzili: Pani Ewa Momot Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Pani Krystyna Semenowicz-Siuda Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ i Pani Dorota Suchy...

Sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Komisji Stomatologicznej z dnia z dnia 26.09.2014

       Posiedzenie Naczelnej Komisji Stomatologicznej w dniu 26.09.2014 - rozpoczęło się od przedstawienia zagadnienia składki na izbę lekarską. Wyczerpująco i obszernie na ten temat wypowiedział się Dr. Mazur. Następnie bardzo wnikliwie przedstawił prace zespołu ds. wykonywania zawodu jej przewodniczący kol. Jerzy Gryko, zwracając szczególną uwagę na problemy poruszane przez...
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland