Stanowisko nr 5/VII/2017

w sprawie: problemów z obsadą lekarską Oddziału Gastroenterologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Apel nr 3/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Dyrektorów Szpitali, Kierowników Oddziałów, Kierowników specjalizacji oraz Koordynatorów stażu podyplomowego o otoczenie opieką i wsparciem naszych młodych kolegów biorących udział w proteście, którego cele są wspólne dla naszego środowiska.

Stanowisko nr 4/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera żądania lekarzy rezydentów domagających się godnego wynagrodzenia za swoją pracę

Stanowisko nr 3/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera Apel Nr 1/2017/VII Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2017r. do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac legislacyjnych mających na celu zmianę ostatecznego terminu zgłoszenia do LEK i LDEK w roku 2017r.

Stanowisko nr 2/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej negatywnie ocenia sposób wprowadzenia oraz przygotowania elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia

Apel nr 1/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowych Rad Lekarskich o podjęcie apeli lub stanowisk w sprawie wzrastającego znaczenia ruchów antyszczepionkowych w Polsce, które powoduje ciągły wzrost liczby niezaszczepionych dzieci.

Stanowisko nr 1/VII/2017

Stanowisko nr 1/VII/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w związku z niedawno ogłoszoną na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia liczbą przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizacje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-30 kwietnia 2017roku

Apel nr 5/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne" dotyczącej rozszerzenia personelu medycznego.

Apel nr 4/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w punktach 1.6 i 1.8 w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne".

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland