Okręgowy Zjazd Lekarzy

 

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala Okręgowa Rada Lekarska.
Mandat delegata trwa 4 lata.

 

Okręgowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

 1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
 2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
 3. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 4. ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
 5. ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 6. dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
 7. dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje co roku Okręgowy Zjazd Lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgowa Rada Lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland