Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty
Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej


Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE


Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca


Ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie
Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie


Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony lub zrzeczenie się wykonywania zawodu

Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza / lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Wydanie duplikatu książeczki prawa wykonywania zawodu

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland