Uchwała 211/VIII/2020

w sprawie: zmiany uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 154/VIII/2020

w sprawie: sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 26 czerwca 2019 r. ze Śląską Izbą Lekarską

Uchwała 133/VIII/2020

w sprawie: zmiany uchwały nr 497/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zwołania XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Apel 1/VIII/2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa COVID-19 Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do wszystkich o:
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland