Stanowisko 2/VIII/2021

w sprawie: przekształceń organizacyjnych Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyrażają głębokie oburzenie brakiem odpowiedzi ze strony Dyrektora BCO-SM lek. Lecha Wędrychowicza na pismo skierowane do Pana Dyrektora w dniu 27.01.2021 r., w którym Wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej w...

Uchwała 428/VIII/2020

w sprawie: wyrażenia zgody na odbywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej za pomocą nośników internetowych zgodnie z wyznaczonymi terminami w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Uchwała 399/VIII/2020

w sprawie: upoważnienia Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia umowy dotyczącej programu OC Lekarza na okres 3 lat na warunkach zawartych w ofercie.

Uchwała 227/VIII/2020

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.

Uchwała 211/VIII/2020

w sprawie: zmiany uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland