Okręgowy Zjazd Lekarzy
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Balwierz Paweł
Bartecki Olgierd
Barylak Jadwiga
Baścik Zuzanna
Betlej Janusz
Borysławski Olgierd
Buryan-Marosz Katarzyna
Byrdy Wacław
Chwastek Renata
Cieślawska-Kłosińska Krystyna
Ciopała Mariusz
Coloma Millar Alejandro
Dąbrowski Krzysztof
Fender Bogdan
Firczyk Piotr
Firlej-Dobrzańska Jolanta
Frączek Michał
Gąsienica Tadeusz
Głuszek Jacek
Gołda Marek
Gorgoń-Komor Agnieszka
Gradowska Bogusława
Gryboś Jerzy
Gryczka Tomasz
Grygoruk Dariusz
Gut Bartłomiej
Gwinner Robert
Haczek Tomasz
Hadrian Artur
Hajzyk Danuta
Hałat-Szafran Maria
Handzlik Bożena
Hebda Władysław
Hilarowicz-Pacanowska Ewa
Jabłoński Łukasz
Jafernik-Stachura Edyta
Jarczewska-Głośnicka Beata
Jonkisz Zdzisław
Kamińska-Męcner Maria
Karasińska Izabela
Kaźmierczak-Zagórska Zyta
Klemens Jolanta
Klima Anna
Kluba Rafał
Kluczyńska Janina
Kocurek-Fordey Janina
Kołodziej Grzegorz
Komor Klaudiusz
Kopycińska-Jaszczurowska Hanna
Kossowski Jacek
Kotula-Hatala Anna
Koźlik Krzysztof
Krawczyk Andrzej
Krupnik Bogdan
Kubica Dawid
Lach Bogumiła
Lesińska Teresa
Lipiński Marek
Lorek Hubert
Łojek Katarzyna
Malec-Kotara Zdzisława
Małyska Krystyna
Mąsior Jarosław
Milota Janina
Miodońska Barbara
Najmiec-Byrska Bożena
Nawrocki Marcin
Nizio-Mąsior Joanna
Nowak Marcin
Orlicka Dorota
Pająkowski Mieczysław
Pardela-Gilowska Teresa
Pasz Adam
Pasz Paweł
Dokumenty

Okręgowa Rada Lekarska
Skład Osobowy Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Betlej Janusz
lek. Bogdan Fender
lek. Firlej-Dobrzańska Jolanta
lek. dent. Gradowska Bogusława
lek. dent. Jarczewska-Głośnicka Beata
dr n. med. Gwinner Robert
lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
lek. Kołodziej Grzegorz
dr n. med. Komor Klaudiusz
lek. Kossowski Jacek
dr n. med. Krawczyk Andrzej
lek. Krupnik Bogdan
lek. dent. Małyska Krystyna
lek. Miodońska Barbara
lek. Pardela –Gilowska Teresa
lek.dent. Pasz Adam
lek. Piwowarczyk Radosław
dr n. med. Potyralska Małgorzata
lek. Skwarna Maciej
lek. Szatan Tomasz
dr n. med. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
lek. dent. Trafiał Marek
lek. Watoła Piotr
Dokumenty

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Skład Osobowy Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • lek. dent. Beata Jarczewska
 • lek. Maciej Skwarna

Sekretarz:

 • dr n. med. Małgorzata Potyralska

Zastępca Sekretarza:

 • lek. dent. Bogusława Gradowska

Skarbnik:

 • lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie prezydium:

 • lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 • dr n. med. Andrzej Krawczyk
 • dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Dokumenty

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Skład Osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Artur Hadrian

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Wacław Byrdy
 • lek. dent. Danuta Hajzyk

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Władysław Hebda

Członek Komisji Rewizyjnej:

 • dr n. med. Michał Frączek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Skład Osobowy OROZ
 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. Dorota Orlicka

I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • dr n. med. Mariusz Ciopała

II Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. dent. Gryczka Tomasz

Zastępcy OROZ

 • dr n. med. Balwierz Paweł,
 • lek. dent. Baścik Zuzanna,
 • lek. Cieślawska-Kłosińska Krystyna,
 • lek. Gołda Marek
 • lek. Klima Anna
 • lek. Kowalski Marcin
 • lek. dent. Lipiński Marek
 • lek. Mąsior Jarosław
 • lek. Niegowska Dorota
 • lek. dent. Poliszuk-Konopek Agnieszka
 • lek. Turaj Witold
 • lek. Zamarska – Szczypka  Dorota

Okręgowy Sąd Lekarski
Skład Osobowy OSL

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. med. Krzysztof Pliszek

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. dent. Wiesław Hańderek

 

dr n. med. Józef Wróbel
lek. Augustyn Jerzy
lek. dent. Bartecki Olgierd
lek. Borysławski Olgierd
dr n. med. Gorgoń-Komor Agnieszka
lek. Hałat-Szafran Maria
lek. Jafernik-Stachura Edyta
lek. dent. Karasińska Izabela
lek. dent. Kluczyńska Janina
lek. Kocurek-Fordey Janina
lek. Kołodziejczyk Dorota
lek. Kopeć Paweł
lek. Kraus Rafał
lek. Łoboda Konstanty
lek. Najmiec-Byrska Bożena
lek. Sobol Marek
lek. Wójcikiewicz Tomasz
lek. Zuber-Fabia Lidia
lek. Zygulski Ireneusz


Rzecznik Praw Lekarza
Skład Osobowy RPL
lek. Maciej Skwarna

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Skład Osobowy

Okręgowa Komisja Wyborcza
Skład Osobowy OKW

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

dr n. med. Krawczyk Andrzej

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

lek. Firlej-Dobrzańska Jolanta

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej

dr  n. med.  Potyralska Małgorzata

 

lek. dent. Baścik Zuzanna
lek. Chwastek Renata
dr n. med. Firczyk Piotr
dr n. med. Jerzy Frączek
lek. Gołda Marek
lek. dent. Gradowska Bogusława
lek. Grygoruk Dariusz
lek. Hadrian Artur
lek. dent. Hajzyk Danuta
lek. Hebda Władysław
lek. dent. Jarczewska-Głośnicka Beata
lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
lek. Kołodziej Grzegorz
lek. Komor Klaudiusz
lek. Kossowski Jacek
lek. Krupnik Bogdan
lek. Mąsior Jarosław
lek. Miodońska Barbara
lek. dent. Pasz Adam
lek. Pierzchała Krystyna
lek. Piwowarczyk Radosław
lek. dent. Trafiał Marek

Ogłoszenia OKW

Komisje Problemowe
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

Przewodnicząca

lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska

Członkowie
lek. dent. Krystyna Małyska
dr n. med. Małgorzata Potyralska

Komisja ds. Praktyk Zawodowych

Przewodnicząca

lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska

Członkowie
lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Krystyna Małyska

Komisja Etyki

Przewodniczący

dr n. med. Andrzej Krawczyk

Członkowie
dr n. med. Gabriela Gajer
lek. Bogdan Fender
dr n. med. Michał Frączek
lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska
lek. Krystyna Cieślawska - Kłosińska
lek. dent. Krystyna Małyska
dr n. med. Małgorzata Potyralska

Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Przewodnicząca

Lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska

Członkowie
Lek. Klaudiusz Komor
Dr n. med. Małgorzata Potyralska
Lek. Maciej Skwarna
Lek. Tomasz Szatan

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący

lek. Mieczysław Pająkowski

Członkowie
dr n. med. Rafał Kluba
lek. Janusz Lewandowski
lek. Łukasz Szymkowski
lek. Robert Tobias
lek. Mariusz Wieczorek

Komisja Stomatologiczna

Przewodnicząca:

lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

Członkowie:

lek. dent. Zuzanna Baścik

lek. dent. Bogusława Gradowska

lek. dent. Danuta Hajzyk

lek. dent. Krystyna Małyska

lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda

lek. dent. Marcin Nawrocki

lek. dent. Adam Pasz

lek. dent. Marek Trafiał

lek. dent. Alojza Warchał

Komisja Konkursowa

Przewodniczący

lek. Jacek Kossowski

Członkowie

lek. Bogdan Fender
dr n. med. Robert Gwinner
dr n. med. Małgorzata Potyralska

Komisja Legislacyjna

Przewodniczący

lek. Kossowski Jacek

Członkowie

lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
lek. dent. Trafiał Marek
lek. Szatan Tomasz.

Komisja Finansowa

Przewodnicząca

dr n. med. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna

Członkowie

lek. Betlej Janusz
lek. Kołodziej Grzegorz
lek. Pardela-Gilowska Teresa

Komisja Socjalna

Przewodniczący

lek. Janusz Betlej

Członkowie

lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Teresa Pardela –Gilowska
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

Przewodnicząca

lek. Aniela Ptak

Członkowie

lek.dent. Hanna Kopycińska- Jaszczurowska
lek. Janina Milota
lek. dent. Iwona Sanetra

Komisja ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący

lek. Łukasz Romanowski

Członkowie
lek. Artur Sufryd
lek. dent. Mateusz Wieczorek
lek. dent. Łukasz Szymkowski
lek. Agnieszka Hyła
lek. Michał Hyła
lek. Magdalena Marcak
lek. Marcin Mierzwa
lek. Maria Osmecka
lek. Justina Trukawka

Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania

Przewodnicząca

dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Członkowie

lek. Janusz Betlej
lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Teresa Pardela –Gilowska

Zespół ds. Lekarzy POZ

Przewodnicząca

lek. Teresa Pardela –Gilowska

Członkowie

lek. Janusz Betlej
dr n. med. Krzysztof Dąbrowski
lek. Artur Hadrian
lek. Grzegorz Kołodziej
lek . Radosław Piwowarczyk
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Zespół ds. lekarzy zatrudnionych w systemie ratownictwa

Przewodniczący

lek. Maciej Skwarna

Członkowie

lek. Michał Dudek
lek. Radosław Piwowarczyk

Zespół ds. pomocy prawnej lekarzom

Przewodniczący

lek. Piotr Watoła

Członkowie

lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska
lek. Klaudiusz Komor
lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Maciej Skwarna

Zespół ds. Uzdrowisk

Przewodniczący

lek. Bartłomiej Gut

Członkowie

lek. Anna Klepek
lek. Bogusław Klepek
lek. Agata Plak
lek. Marcin Szyszkowski

Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Przewodniczący

lek. dent. Adam Pasz

Członkowie

lek. Wojciech Gilowski
lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska
lek. Klaudiusz Komor
lek. Tomasz Szatan

Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Szpitalach

Przewodniczący

lek. Maciej Skwarna

Członkowie

lek. Bogdan Fender
lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska
lek. Jacek Kossowski
dr n. med. Andrzej Krawczyk
lek. Bogdan Krupnik
lek. Piotr Watoła

Komisja ds. Prawa Wykonywania Zawodu

Skład osobowy VII kadencji 2013-2017

Przewodniczący:
lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
Członkowie:
lek. dent. Krystyna Małyska

Dr n. med. Małgorzata Potyralska

lek. Grzegorz Kołodziej


Delegaci na krajowy zjazd lekarzy
Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy
VII  kadencja  2013 – 2017
lek. Firlej-Dobrzańska Jolanta
lek. dent. Jarczewska-Głośnicka Beata
lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
dr n. med. Komor Klaudiusz
dr  n. med. Krawczyk Andrzej
lek. dent. Małyska Krystyna
lek. Skwarna Maciej
dr  n. med. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
lek. Watoła Piotr

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland