Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu  i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland