Stanowisko nr 3/IX/2022

w sprawie: poparcia Apelu nr 1/IX/2022 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 26 lipca 2022 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stanowisko nr 2/IX/2022

w sprawie: poparcia Stanowiska z dnia 27 lipca 2022 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w sprawie skutków zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. (z późn. zm.) o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Apel 2/IX/2022

poparcia Apelu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21.06.2022r. do posłów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Apel 1/IX/2022

w sprawie: zaprzestania wykluczania lekarzy rezydentów zatrudnionych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie z przysługującego tym lekarzom uprawnienia do dodatku za wysługę lat.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland