Stanowisko nr 2/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej negatywnie ocenia sposób wprowadzenia oraz przygotowania elektronicznego Systemu Monitorowania Kształcenia

Apel nr 1/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowych Rad Lekarskich o podjęcie apeli lub stanowisk w sprawie wzrastającego znaczenia ruchów antyszczepionkowych w Polsce, które powoduje ciągły wzrost liczby niezaszczepionych dzieci.

Stanowisko nr 1/VII/2017

Stanowisko nr 1/VII/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w związku z niedawno ogłoszoną na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia liczbą przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizacje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-30 kwietnia 2017roku

Stanowisko nr 8/VII/2016

Stanowisko z dnia 4 października w sprawie: poparcia kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz ratowanie Inspekcji Weterynaryjnej przed likwidacją.

Apel nr 5/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne" dotyczącej rozszerzenia personelu medycznego.

Apel nr 4/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w punktach 1.6 i 1.8 w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne".

Stanowisko nr 7/VII/2016

w sprawie: założeń programu Leki 75+. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej bardzo pozytywnie ocenia założenia programu obejmującego darmowe leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia, ale krytycznie ocenia sposób realizacji tego programu

Stanowisko nr 6/VII/2016

w sprawie: protestu środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej w pełni popiera postulaty organizatorów manifestacji środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. oraz zachęca koleżanki i kolegów do licznego n nich udziału.

Stanowisko nr 5/VII/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża swoje oburzenie faktem odmowy przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi udostępnienia pytań z poprzednich edycji LEK/LDEK i egzaminów specjalizacyjnych pomimo jednoznacznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującego ich ujawnienie. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie wszystkich możliwych działań włącznie z krokami prawnymi w...

Stanowisko nr 4/VII/2016

STANOWISKO NR 4/VII/2016 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 24 czerwca 2016 roku     w sprawie: propozycji wstępnego  projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.     Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dużym zaskoczeniem przyjęło przedstawioną na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds....
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland