Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia   22 kwietnia  2016 r.   W związku z pojawiającymi się postulatami zwiększenia ilości punktów na świadczenia stomatologiczne dla lekarzy prowadzących staże podyplomowe lub przyznania punktów dla lekarzy stażystów Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę iż jest bardzo...

Uchwała 177/VII/2016

w sprawie: Zmiana uchwały nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie odprawy pośmiertnej

APEL NR 1/VII/2016

APEL NR 1/VII/2016 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 26 lutego 2016 roku     w sprawie: powstrzymania się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA...

STANOWISKO NR 2/VII/2016

STANOWISKO NR 2/VII/2016  OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 26 lutego 2016 roku   w sprawie:  propozycji nowelizacji ustawy o zawodach  lekarza i lekarza dentysty, polegającej na wprowadzeniu możliwości zatrudnienia lekarza lub lekarza dentysty w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej.   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby...

Stanowisko nr 1/2016 Komisji Stomatologicznej

Stanowisko nr 1/2016 Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia   22 kwietnia  2016 r.   w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny    Komisja Stomatologiczna Okręgowej Beskidzkiej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia  negatywnie ocenia propozycję zwiększenia...
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland