UCHWAŁA NR 135/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie a Beskidzką Izbą Lekarską, dotyczącego przeniesienia przyłącza kablowego na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23, służącego do zasilania energią elektryczną siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej na miejsce wynikające z zatwierdzonego projektu budowlanego.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej porozumienia, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland