16 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Otwierając spotkanie Premier Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Niedzielski omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone.

 

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz Prezes NRPiP Zofia Małas poruszyli najpilniejsze kwestie m.in.:

 

  • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej mdyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie - system no fault;
  • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;
  • Zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków;
  • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;
  • Leczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;
  • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
  • Zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpieczeństwem dla naszych pacjentów;
  • Położenie większego nacisku na kształcenie kadry medycznej w języku polskim;
  • Zwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.

 

Prezes NRL oraz Prezes NRPiP przekażą wszystkie postulaty środowisk dot. zagadnień związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia w najbliższych dniach. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem.

 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland