Śląska Izba Lekarska, w odpowiedzi na prośbę Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zwraca się z próbą do lekarzy i lekarzy dentystów o udzielenie wsparcia dla środowiska polskiej społeczności zamieszkałej w obwodzie lwowskim na Ukrainie, w tym dla pracujących tam polskich lekarzy.

Samorząd lekarski włącza się w akcję charytatywną, organizowaną w związku z wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz liczbą chorych na COVID-19 we Lwowie i w całym regionie lwowskim. W ramach akcji zbierane są preparaty do dezynfekcji, środki czystości, dozowniki, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – maski, rękawiczki jednorazowe.

Pomoc zostanie skierowana w szczególności do Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie oraz do organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.

Osoby, które chciałyby wesprzeć zbiórkę potrzebnych rzeczy, prosimy o ich dostarczenie do Śląskiej Izby Lekarskiej w terminie do 8 sierpnia br., w godzinach od 7:00 do 21. Rzeczy można zostawiać na portierni.

Zebrane dary zostaną przekazane Górnośląskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Załącznik: Pismo z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland