W obliczu napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Naczelna Izba Lekarska chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami. W załączniku znajdą Państwo słownik i kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim, dedykowane wszystkim, którzy spotykają się w swojej pracy z obcojęzycznymi pacjentami, czyli w szczególności osobom pracującym na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz w podmiotach leczniczych położonych blisko granicy. Materiały przygotowała dr n. med. Małgorzata Popławska wraz z zespołem.

W słowniku znajdują się zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem.

 

Dodatkowo, w uzupełnieniu, we współpracy z firmą Pharmindex, został opracowany słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania.


Załączniki:

Karta wywiadu

Zwroty słownik UKR.docx

Pharmindex słownik pol-ukr

Zwroty z fonetyką

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland