W lutym 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła przepis zakazujący zawierania umowy ubezpieczenia na okres poprzedzający zawarcie tej umowy. Pomimo intensywnej akcji informacyjnej ze strony pracowników Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, wielu lekarzy i lekarzy dentystów nadal zapomina o konieczności terminowego zawierania ubezpieczenia obowiązkowego OC. Od ubiegłego roku wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce są w pełni zinformatyzowane i nie dopuszczają możliwości obejścia tego przepisu prawa.
W związku z tym przypominamy, że lekarze chcący odnowić / zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z datą ochrony od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 muszą bezwzględnie wypełnić wniosek do dnia 31.12.2019 r.
Każdy kto wypełni wniosek po dniu 31 grudnia 2019 roku będzie miał ochronę od dnia następnego po dacie wypełnienia wniosku.


 Dodatkowo pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo instrukcję obsługi formularza :

W razie wątpliwości wszystkie informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej (33) 815 03 12 lub 660 682 881 w godzinach pracy Izby Lekarskiej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland