Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wydawania Gazety Lekarskiej w roku 2023 zmieniają się zasady wydawania Gazety Lekarskiej.

  1. Członek samorządu lekarskiego, który ukończył 70 lat będzie otrzymywał Gazetę Lekarską w formie papierowej, może zrezygnować z papierowej wersji Gazety Lekarskiej na rzecz wersji elektronicznej składając wniosek  do Naczelnej Izby Lekarskiej.
  2. Członek samorządu lekarskiego, który nie ukończył 70 lat będzie otrzymywał wyłącznie elektroniczną wersję Gazety Lekarskiej, może zrezygnować z elektronicznej wersji Gazety Lekarskiej na rzecz wersji papierowej składając wniosek do Naczelnej Izby Lekarskiej.
  3. Wnioski, o których mowa składa się za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego przez Naczelną Izbę Lekarską lub w wersji papierowej.
  4. W okresie przejściowym obejmującym pierwsze półrocze 2023 roku co najmniej 3 wydania Gazety Lekarskiej będą kolportowane do wszystkich członków samorządu lekarskiego w formie papierowej.

 


UCHWAŁA Nr 41/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie wydawania
Gazety Lekarskiej w roku 2023

Pobierz dokument (PDF, 130KB)

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland