W piątek 3 czerwca 2022 r. odbyły się wybory do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Funkcję  Wiceprezesa NRL objął kol. Klaudiusz Komor, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VII i VIII kadencji, obecny Wiceprezes ORL BIL. W skład Naczelnej Rady Lekarskiej  weszli również: kol. Radosław Piwowarczyk, Prezes ORL BIL i kol. Grzegorz Kołodziej, Zastępca Sekretarza ORL BIL. Mamy również reprezentantkę w Krajowej Komisji Wyborczej. Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Sekretarz ORL BIL, została wybrana na Sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej.

Tak silnej reprezentacji Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Naczelnej Radzie Lekarskiej nie było jeszcze nigdy.

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland