Zmiany wprowadzone  POLSKIM ŁADEM spowodowały, że część podatników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  podejmie  od 1 stycznia 2022 roku decyzję w zakresie zmiany formy opodatkowania. Poniżej podajemy terminy w jakich należy składać oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

  1. W przypadku rezygnacji z karty podatkowej,  oświadczenie o rezygnacji  należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego tj do 20 stycznia 2022 roku. W tym samym oświadczeniu można dokonać wyboru innej formy opodatkowania tj. opodatkowania dochodów podatkiem  liniowym, lub  na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub wybrać opodatkowanie przychodów według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Informacyjnie podajemy, że 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać podatnicy kontynuujący tą formę opodatkowania w ramach praw nabytych  ale tylko w stosunku do usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów - osób fizycznych
  2. W przypadku rezygnacji z opodatkowania dochodów   podatkiem  liniowym i wyboru opodatkowania dochodu według skali podatkowej lub w opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  oświadczenie o rezygnacji i wyborze innej formie opodatkowania  należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w miesiącu styczniu 2022 toku to oświadczenie należy złożyć do 20 lutego 2022 roku.
  3. W przypadku rezygnacji z opodatkowania dochodów   według skali podatkowej lub opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  i wyboru opodatkowania dochodów podatkiem liniowym obowiązują zasady i terminy jak w punkcie 2.

Zmiany formy opodatkowania  można również  dokonać za pomocą zmiany we wniosku CEIDG-1.

Główna księgowa BIL Lucyna Świderska

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland