Koleżanki i Koledzy!
 
 
W dniu 18 lutego w Klubie Lekarza odbyła się  wieczornica harcerska z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Było to już 10-te  spotkanie organizowane wspólnie z Harcerskim Kręgiem Seniorów "Orla Brać" przy Hufcu Beskidzkim ZHP w Bielsku-Białej oraz Komisją d/s Lekarzy Rencistów i Emerytów BIL.
Wysiłek organizacyjny spotkania, jak każdego roku spoczywał na" barkach" małżeństwa Wady i Józefa Ćwiertków, z inicjatywy których powstała ta tradycja.W uroczystości wzięło udział  liczne grono Harcerek i Harcerzy, spośród których znaczna część  to nasze Koleżanki i Koledzy. Organizatorzy zadbali, by poszczególne  tematy spotkania oddzielały tradycyjne piosenki harcerskie-na tę okoliczność rozdane zostały uczestnikom śpiewniki. Wanda Żarnowska-Ćwiertka wprowadziła zebranych  w temat krótkim wstępem na temat obchodów Dnia Myśli Braterskiej. Pozdrowienia od Komendy Hufca Beskidzkiego przekazała Komendantka HKS " Orla Brać", Krystyna Wójcicka. Listy gratulacyjne w imię utrzymywania więzi z Hufcem, poprzez  dziesięcioletnią już tradycję spotkań, od Komendanta Hufca otrzymał  Prezes BIL,Dr Klaudiusz Komor, Dr Janina Milota, przez wiele lat Przewodnicząca Komisji d/s Lekarzy Seniorów, Dr Bogumiła Malinowska i autorka tej relacji. Wspomnieniami z działalności medycznej chorągwi  katowickiej podzieliła się Bogumiła Malinowska. Usłyszeliśmy też o działalności medycznej harcerzy i zasłużonych lekarzy na terenie Bucza i Jaworza. Ostatnim tematem spotkania była informacja o udziale bielskich harcerzy w Światowym Jamboree w Japonii. Piosenką "Ogniska już dogasa blask....   zakończyliśmy spotkanie.    
 
       28.02.2016                             Aniela Ptak.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland