Muzyka to sztuka i medycyna to sztuka.
Obie służą wyższej sprawie i są ponadczasowe.
Połączone w jedno tworzą niepowtarzalny klimat i dają wyjątkową moc.
Niezmiernie miło jest nam zawiadomić, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska już po raz czwarty podjęła się organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych „ESCULAP ROCK” w Olsztynie. Festiwal odbędzie się 17 listopada 2018r. Sukces trzech poprzednich spotkań utwierdza nas w przekonaniu, że istnieje potrzeba integracji środowiska w takiej formie, a wspólna zabawa przy rockowej muzyce pozwala zapomnieć o trudach codziennej pracy.
Do tej pory gościły u nas zespoły z Białegostoku, Opola, Lublina, Zielonej Góry i Olsztyna.
Jeśli wiadomo jest Państwu o zespołach muzycznych, działających w obrębie Waszej Izby, prosimy o przysłanie ich do nas, na nasz festiwal. Warunkiem udziału jest spełnienie jedynego kryterium: zespół musi składać się w większości z lekarzy (minimum 2 lekarzy w zespole).
Gwarantujemy dobrą zabawę przez cały wieczór, a publiczność, składająca się głównie z lekarzy, werdyktem swoich upodobań muzycznych, serc i duszy artystycznej dokona wyboru najlepszego jej zdaniem zespołu przyznając „Nagrodę Publiczności”.

Serdecznie zapraszamy,

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
Anna Chlebowska-Kulik
Prezes ORL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
Anna Lella

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland