RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

„Natychmiastowa pomoc
w stanach zagrożenia życia”

Wykładowca:

lek. Maciej Skwarna
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kurs medyczny odbędzie się dnia
24 listopada 2021 r. /środa/
o godz. 18.00

W sali wykładowej nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 23

Szkolenie otwarte

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

  „Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia”

  Wykładowca:

  lek. Maciej Skwarna specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  Kurs medyczny odbędzie się dnia 24 listopada 2021 r. /środa/ o godz. 18.00

  W sali wykładowej nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 23

  Szkolenie otwarte

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego

  Starts: 24/11/2021 18:00:00
  Bielsko-Biała,
  43-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland