Prośba o pomoc w zebraniu grupy pacjentów do badania naukowego "Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH)" - artykuł/infromacja ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej


https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/prosba-o-pomoc-w-zebraniu-grupy-pacjentow-do-badania-naukowego

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland