BEZPIECZNY START W ZAWODZIE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY TO :

 • dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Stażysty;
 • ochrona w przypadku szkód w mieniu i na osobie związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w ramach stażu;
 • suma gwarancyjna w wysokości 2 500 euro na jedno zdarzenie i 5 000 euro na wszystkie zdarzenia;
 • telefoniczna asysta prawna – porady prawników specjalizujących się w sprawach medycznych, opiniowanie umów;
 • przygotowywanie pism procesowych.

ZAKRES OPISANY POWYŻEJ JEST FINANSOWANY PRZEZ BESKIDZKĄ IZBĘ LEKARSKĄ WSZYSTKIM LEKARZOM STAŻYSTOM ZRZESZONYM W NASZEJ IZBIE.

 

MOŻLIWE ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA

Dla uczestników grupowego ubezpieczenia jest dostępny pakiet NNW Stażysty – w zakresie stażysta otrzymuje ubezpieczenie NNW oraz ochronę na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW. Pakiet NNW oraz ekspozycji zawodowej wymagany jest przez większość Zakładów Leczniczych prowadzących staże podyplomowe.

Tylko dla uczestników grupowego ubezpieczenia BEZPIECZNY START roczna składka za ubezpieczenie 109 zł. W zakres ubezpieczenia wchodzą:

 • Badania na obecność wirusów HIV lub WZW, suma ubezpieczenia 2 000 zł
 • Koszt leków antyretrowirusowych HIV, suma ubezpieczenia 7 500 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV, suma ubezpieczenia 50 000 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW, suma ubezpieczenia 20 000 zł
 • NNW Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, suma ubezpieczenia 25 000 zł
 • NNW Świadczenie z tytułu śmierci wskutek NW, suma ubezpieczenia 12 500 zł

 

Osoby zainteresowane wykupieniem ubezpieczenia WZW/HIV z NNW proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Agata Radomska tel. 660 682 881 ; e-mail: ajachna@bil.bielsko.pl

Izabela Kukulak-Pniok tel. 660 682 801 ; e-mail: izabelakp@bil.bielsko.pl

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland