ZARZĄD ODDZIAŁU BESKIDZKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ POLMEDICO

zapraszają na konferencję


„Schizofrenia
– czy mam się bać ?”

dr hab. n. med. Robert Pudlo
specjalista psychiatrii
specjalista psychiatrii środowiskowej

Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Konferencja odbędzie się w dniu
23 listopada 2018 r. /piątek/ o godz.18.30
w sali wykładowej Polikliniki Stomatologicznej
„Pod Szyndzielnią”
w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 193


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Klaudiusz Komor
Wiceprezes Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr n. med. Claudius Becker
Prezes Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland