Zarząd Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego

Beskidzkiej Izby Lekarskiej
zaprasza na wiosenny zjazd

 

I. Nasze doświadczenia w stosowaniu OAC
doustnych antykoagulantów
w różnych sytuacjach klinicznych
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik,
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

II. Nadciśnienie płucne- spojrzenie na diagnostykę i leczenie z perspektywy 2018 roku
dr n.med. Ilona Skoczylas,
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Zjazd odbędzie się w dniu
14 czerwca 2018 r. /czwartek/
o godz.18.00

w sali wykładowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Po szkoleniu firma Bayer zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland