UCHWAŁA NR 385/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 września 2021 roku

w sprawie: przeniesienia siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z zakończoną inwestycją przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej z dniem 1 września 2021 roku zostaje przeniesiona siedziba Beskidzkiej Izby Lekarskiej z ul. Zygmunta Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej na ul. Bystrzańską 23 w Bielsku-Białej. W nowej siedzibie Beskidzka Izba Lekarska realizować będzie zadania określone w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 1989 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1342).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2021 roku.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland