PRZYZNANIE OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU CZŁONKOWI IZBY CUDZOZIEMCOWI, KTÓRY UZYSKAŁ OBYWATELSTWO POLSKIE

 

Na wniosek lekarza, który uzyskał obywatelstwo polskie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu ograniczonego prawa / prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

1.Wymagane dokumenty :

- W-4A "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem" lub

- W-4 "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty zgodnie z posiadanym obywatelstwem"

- decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego

- dowód osobisty

- "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" , "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"

 

 

Wzory druków do pobrania:

Wniosek W-4A Wniosek W-4A

Wniosek W-4A Wniosek W-4

Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland