Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, komisja ds. rejestracji przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie wydany jest nowy dokument PWZ z widoczną adnotacją "duplikat".

1.Wymagane dokumenty :

- oświadczenie o utracie prawa wykonywania zawodu - załącznik Nr 7 do regulaminu

 

Wzory druków do pobrania:
Wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu O
świadczenie o utracie prawa wykonywania zawodu

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland