UCHWAŁA NR 13/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące komisje problemowe na okres VIII kadencji 2018-2022:
1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy,
2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych,
3. Komisja Etyki,
4. Komisja Kształcenia Medycznego,
5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji,
6. Komisja Stomatologiczna,
7. Komisja Konkursowa,
8. Komisja Legislacyjna,
9. Komisja Finansowa,
10. Komisja Socjalna,
11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów,
12. Komisja ds. Młodych Lekarzy,
13. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania.

§ 2

Składy Komisji, w tym Przewodniczący Komisji, zostaną ustalone na podstawie odrębnych uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland