UCHWAŁA NR 4/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujących przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

 1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
  Przewodnicząca - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
 2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych
  Przewodnicząca - dr n. med. Beata Jarczewska-Głośnicka,
 3. Komisja Etyki
  Przewodniczący - dr n. med. Rafał Wiśniowski,
 4. Komisja ds. Kształcenia Medycznego
  Przewodniczący - dr n. med. Rafał Kluba,
 5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
  Przewodniczący - lek. Grzegorz Kołodziej,
 6. Komisja Stomatologiczna
  Przewodniczący - lek. dent. Sonia Wolanin,
 7. Komisja Konkursowa
  Przewodniczący - lek. Wacław Byrdy,
 8. Komisja Legislacyjna
  Przewodnicząca - dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor,
 9. Komisja Finansowa
  Przewodniczący - lek. Grzegorz Kołodziej,
 10. Komisja Socjalna
  Przewodniczący - lek. dent. Danuta Hajzyk,
 11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów
  Przewodniczący - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
 12. Komisja ds. Młodych Lekarzy
  Przewodniczący - lek. Małgorzata Polak,
 13. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania
  Przewodniczący - lek. Artur Hadrian,
 14. Komisja Historyczna
  Przewodniczący - lek. Marek Wietrzny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland