Pobierz dokument (PDF, 258KB)


Załącznik do Uchwały nr 6/VIII/2021 XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 16 kwietnia 2021 roku (podjętej w trybie obiegowym) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2020.

Pobierz dokument (PDF, 4.09MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland