Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Uchwała 104/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5 do umowy nr UMG/0535/MSP/S/2014 dotyczącej programu grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Uchwała 90/VIII/2018

w sprawie: uchylenia uchwały nr 18/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wypłacania członkom organów Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ryczałtów za używanie własnego samochodu do załatwiania spraw samorządu lekarskiego na jazdy lokalne i pozamiejscowe.

Uchwała 85/VIII/2018

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia procedury oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) dla Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Uchwała 82/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą „LUKGUT” Usługi Informatyczne Łukasz Gutan w Bielsku-Białej.

Uchwała 81/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Biurem Rachunkowym „AKCES” Lucyna Świderska, Lilianna Protas s.c. w Bielsku-Białej.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland