UCHWAŁA NR 84/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia procedury zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje i zatwierdza procedurę zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik do uchwały nr 84/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia procedury zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

 

Pobierz dokument (PDF, 464KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland