Uchwała 104/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5 do umowy nr UMG/0535/MSP/S/2014 dotyczącej programu grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Uchwała 63/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy na świadczenie usługi nadzoru, obsługi oraz serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Uchwała 62/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług z dnia 28.02.2016r. zawartej pomiędzy Benefit Systems S.A. a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 51/VIII/2018

w sprawie: wyznaczenia kol. Radosława Piwowarczyka Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w razie przejściowej nieobecności Prezesa.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland