Uchwała 172/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 6/2018 pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu a Beskidzką Izbą Lekarską w zakresie działalności Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Uchwała 171/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 7/2018 pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 135/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 134/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie środków pieniężnych na zakup lodówki do kwoty 500,-zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Uchwała 133/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług opieki prawnej – BIL nr 009/2015 zawartej pomiędzy Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółką komandytową z siedzibą w Sopocie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Apel 1/VIII/2018

w sprawie: wezwania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do zaprzestania praktyki niezgodnej z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Uchwała 108/VIII/2018

w sprawie: przyjęcia oferty handlowej i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr PKB/09101TM/000564/15 o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet.

Uchwała 107/VIII/2018

UCHWAŁA NR 107/VIII/2018 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Kancelarią Radcy Prawnego Dorota Godlewska. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland