Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Uchwała 377/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusza Komora do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na remont i rozbudowę nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

Uchwała 233/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z firmą M3.NET sp z o. o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej umowy abonenckiej o świadczenie usług telefonicznych.

Uchwała 219/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania w związku z realizacją umowy o świadczenie usług udostępniania na zasadzie licencji, obsługi i publikacji (hosting) modułu internetowego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej.

Uchwała 218/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uchwała 199/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland