Stanowisko 3/VIII/2021

w sprawie: minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uchwała 209/VIII/2021

w sprawie: delegowania do udziału w posiedzeniach Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Uchwała 176/VIII/2021

w sprawie: zmiany uchwały nr 259/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Stanowisko 2/VIII/2021

w sprawie: przekształceń organizacyjnych Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyrażają głębokie oburzenie brakiem odpowiedzi ze strony Dyrektora BCO-SM lek. Lecha Wędrychowicza na pismo skierowane do Pana Dyrektora w dniu 27.01.2021 r., w którym Wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej w...

Uchwała 90/VIII/2021

w sprawie: ustalenia zasad głosowania na członków Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej VII kadencji i powołania Komisji Skrutacyjnej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland